landseerkennel ‘van de Jacobshutte’
Een   paar   jaar   geleden   zijn   wij   op   zoek   gegaan   naar   een   nieuwe   hond,   een   nieuw   maatje.   Onze   vorige   honden Tinka   en   Tara,   een   kruising   tussen   een   Mechelse   en   een   Duitse   herder,   waren   dood   gegaan;   de   één   16   en   de ander   14   jaar   oud.   Het   waren   lieve,   waakse   honden   en   prima   geschikt   voor   het   leven   op   de   boerderij.   We wilden   nu   echter   graag   een   hond   die,   naast   de   goede   eigenschappen   van   onze   vorige   honden,   vooral   van gezelligheid houdt en een rustig karakter heeft. Na     het     raadplegen     van     een     hele     serie     boeken     over     hondenrassen     en     het     bezoeken     van     een Landseerhondenshow,   was   onze   keus   snel   gemaakt.   Het   werd   ‘Sunny   vom   Hasetal’,   een   Landseer   uit   de   kennel ‘vom   Hasetal’   van   de   familie   Wendt   uit   Löningen   bij   Osnabrück.   Een   kennel   die   in   januari   2012   omgedoopt   is   in ‘vom Löninger Hasetal’ en waarvan de naam internationaal beschermd is. Nu   vijf   jaar   later   kunnen   we   met   recht   zeggen   dat   Sunny   voor   ons   een   gouden   keus   was.   We   moeten   hier helaas   schrijven   ‘was’,   want   afgelopen   voorjaar   is   Sunny   gestorven.   Zij   zal   echter   steeds   een   prominente plaats   blijven   innemen   op   onze   website   en   uiteraard   in   onze   herinnering.   Zij   heeft   er   immers   voor   gezorgd   dat we   lid   zijn   geworden   van   de   Nederlandse   Landseer   ECT   Vereniging   en   van   de   Duitse   Landseer   Club   en   dat   ons enthousiasme alleen maar groter geworden is. Dat   enthousiasme   heeft   uiteindelijk   geresulteerd   in   onze   Landseerkennel   en   daarmee   tevens   in   de   geboorte van   deze   website.   Een   naam   vinden   voor   onze   kennel   en   deze   website   was   niet   zo   moeilijk.   In   de   Achterhoek is   het   al   eeuwen   op   het      platteland   de   gewoonte   dat   bewoners   naar   hun   woonplek   genoemd   worden.   Onze boerderij   heet   ‘de   Jacobshutte’   en   dus   was   de   naam   van   de   kennel   en   de   website   gauw   gevonden,‘van   de Jacobshutte’.                                                                         Henk en Anja Diepenbroek
GeJeDe WebDesign
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland. landseerkennel ‘van de Jacobshutte’
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland.
GeJeDe WebDesign
Een   paar   jaar   geleden   zijn   wij   op   zoek   gegaan   naar   een   nieuwe   hond,   een nieuw   maatje.   Onze   vorige   honden   Tinka   en   Tara,   een   kruising   tussen   een Mechelse   en   een   Duitse   herder,   waren   dood   gegaan;   de   één   16   en   de   ander 14   jaar   oud.   Het   waren   lieve,   waakse   honden   en   prima   geschikt   voor   het leven   op   de   boerderij.   We   wilden   nu   echter   graag   een   hond   die,   naast   de goede    eigenschappen    van    onze    vorige    honden,    vooral    van    gezelligheid houdt en een rustig karakter heeft. Na   het   raadplegen   van   een   hele   serie   boeken   over   hondenrassen   en   het bezoeken   van   een   Landseerhondenshow,   was   onze   keus   snel   gemaakt.   Het werd   ‘Sunny   vom   Hasetal’,   een   Landseer   uit   de   kennel   ‘vom   Hasetal’   van   de familie   Wendt   uit   Löningen   bij   Osnabrück.   Een   kennel   die   in   januari   2012 omgedoopt   is   in   ‘vom   Löninger   Hasetal’   en   waarvan   de   naam   internationaal beschermd is. Nu   vijf   jaar   later   kunnen   we   met   recht   zeggen   dat   Sunny   voor   ons   een gouden   keus   was.   We   moeten   hier   helaas   schrijven   ‘was’,   want   afgelopen voorjaar   is   Sunny   gestorven.   Zij   zal   echter   steeds   een   prominente   plaats blijven   innemen   op   onze   website   en   uiteraard   in   onze   herinnering.   Zij   heeft er   immers   voor   gezorgd   dat   we   lid   zijn   geworden   van   de   Nederlandse Landseer    ECT    Vereniging    en    van    de    Duitse    Landseer    Club    en    dat    ons enthousiasme alleen maar groter geworden is. Dat   enthousiasme   heeft   uiteindelijk   geresulteerd   in   onze   Landseerkennel   en daarmee   tevens   in   de   geboorte   van   deze   website.   Een   naam   vinden   voor onze   kennel   en   deze   website   was   niet   zo   moeilijk.   In   de   Achterhoek   is   het   al eeuwen   op   het      platteland   de   gewoonte   dat   bewoners   naar   hun   woonplek genoemd   worden.   Onze   boerderij   heet   ‘de   Jacobshutte’   en   dus   was   de   naam van de kennel en de website gauw gevonden,‘van de Jacobshutte’.                                                                         Henk en Anja Diepenbroek
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland. landseerkennel  ‘van de Jacobshutte’
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland.
GeJeDe WebDesign
Een   paar   jaar   geleden   zijn   wij   op   zoek   gegaan   naar   een nieuwe   hond,   een   nieuw   maatje.   Onze   vorige   honden Tinka   en   Tara,   een   kruising   tussen   een   Mechelse   en   een Duitse   herder,   waren   dood   gegaan;   de   één   16   en   de ander   14   jaar   oud.   Het   waren   lieve,   waakse   honden   en prima    geschikt    voor    het    leven    op    de    boerderij.    We wilden   nu   echter   graag   een   hond   die,   naast   de   goede eigenschappen    van    onze    vorige    honden,    vooral    van gezelligheid houdt en een rustig karakter heeft. Na    het    raadplegen    van    een    hele    serie    boeken    over hondenrassen       en       het       bezoeken       van       een Landseerhondenshow,    was    onze    keus    snel    gemaakt. Het   werd   ‘Sunny   vom   Hasetal’,   een   Landseer   uit   de kennel   ‘vom   Hasetal’   van   de   familie   Wendt   uit   Löningen bij     Osnabrück.     Een     kennel     die     in     januari     2012 omgedoopt   is   in   ‘vom   Löninger   Hasetal’   en   waarvan   de naam internationaal beschermd is. Nu   vijf   jaar   later   kunnen   we   met   recht   zeggen   dat Sunny   voor   ons   een   gouden   keus   was.   We   moeten   hier helaas    schrijven    ‘was’,    want    afgelopen    voorjaar    is Sunny   gestorven.   Zij   zal   echter   steeds   een   prominente plaats   blijven   innemen   op   onze   website   en   uiteraard   in onze   herinnering.   Zij   heeft   er   immers   voor   gezorgd   dat we   lid   zijn   geworden   van   de   Nederlandse   Landseer   ECT Vereniging   en   van   de   Duitse   Landseer   Club   en   dat   ons enthousiasme alleen maar groter geworden is. Dat    enthousiasme    heeft    uiteindelijk    geresulteerd    in onze     Landseerkennel     en     daarmee     tevens     in     de geboorte    van    deze    website.    Een    naam    vinden    voor onze   kennel   en   deze   website   was   niet   zo   moeilijk.   In   de Achterhoek   is   het   al   eeuwen   op   het      platteland   de gewoonte   dat   bewoners   naar   hun   woonplek   genoemd worden.   Onze   boerderij   heet   ‘de   Jacobshutte’   en   dus was    de    naam    van    de    kennel    en    de    website    gauw gevonden,‘van de Jacobshutte’.                                                                         Henk en Anja Diepenbroek