GeJeDe WebDesign
landseerkennel ‘van de Jacobshutte’
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland.
Wie was Sunny? Sunny   was   een   hond   die   ontzettend   graag   "ïets   deed"   met   haar   baas.   Zij   was   actief,   had   temperament,   maar was   absoluut   niet   nerveus.   Daarnaast   was   zij   zelfverzekerd,   aanhankelijk,   intelligent,   trouw   aan   haar   baas   en nogal   zachtmoedig   van   aard.   Als   ze   voldoende   vrije   beweging   kreeg,   was   zij   in   huis   prettig   rustig.   Verder   had zij net als de meeste Landseers een behoorlijk onafhankelijk en eigenzinnig karakter. De   Landseer   behoort   tot   de   groep   van   de   waak-   en   verdedigingshonden.   Dit   feit   zegt   iets   omtrent   bepaalde   te verwachten   karaktereigenschappen.   Zoals   vrijwel   alle   Landseers   was   Sunny   waaks   maar   niet   blafferig.   Ook   wist zij   uitstekend   onderscheid   te   maken   tussen   werkelijk   onraad   en   bijvoorbeeld   een   toevallige   bezoeker.   Zij   was niet   echt   scherp   en   zou   bij   onraad   of   gevaar   altijd   eerst   waarschuwen   (grommen)   en   waarschijnlijk   pas wanneer   het   werkelijk   niet   anders   kon   haar   tanden   gebruiken.   Dat   laatste   is   nooit   voorgekomen   omdat   een echte   'gevaarsituatie'   zich   nooit   voorgedaan   heeft.   Net   als   de   meeste   Landseers   was   Sunny   gek   op   kinderen   en beschouwde ze hen als kameraadjes. Kortom,   Sunny   was   een   fantastische   hond,   een   echte   kameraad   die   alle   in   haar   gestoken   liefde,   aandacht   en geduld driedubbel heeft terugbetaald. Meer informatie over de Duitse Landseervereniging waartoe bovengenoemde fokker behoorde, vindt u op www.landseer.de Afstamming Sunny
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland. landseerkennel ‘van de Jacobshutte’
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland.
GeJeDe WebDesign
Wie was Sunny? Sunny   was   een   hond   die   ontzettend   graag   "ïets   deed"   met   haar   baas. Zij   was   actief,   had   temperament,   maar   was   absoluut   niet   nerveus. Daarnaast   was   zij   zelfverzekerd,   aanhankelijk,   intelligent,   trouw   aan haar   baas   en   nogal   zachtmoedig   van   aard.   Als   ze   voldoende   vrije beweging   kreeg,   was   zij   in   huis   prettig   rustig.   Verder   had   zij   net   als   de meeste Landseers een behoorlijk onafhankelijk en eigenzinnig karakter. De      Landseer      behoort      tot      de      groep      van      de      waak-      en verdedigingshonden.   Dit   feit   zegt   iets   omtrent   bepaalde   te   verwachten karaktereigenschappen.   Zoals   vrijwel   alle   Landseers   was   Sunny   waaks maar    niet    blafferig.    Ook    wist    zij    uitstekend    onderscheid    te    maken tussen   werkelijk   onraad   en   bijvoorbeeld   een   toevallige   bezoeker.   Zij was    niet    echt    scherp    en    zou    bij    onraad    of    gevaar    altijd    eerst waarschuwen   (grommen)   en   waarschijnlijk   pas   wanneer   het   werkelijk niet     anders     kon     haar     tanden     gebruiken.     Dat     laatste     is     nooit voorgekomen   omdat   een   echte   'gevaarsituatie'   zich   nooit   voorgedaan heeft.   Net   als   de   meeste   Landseers   was   Sunny   gek   op   kinderen   en beschouwde ze hen als kameraadjes. Kortom,   Sunny   was   een   fantastische   hond,   een   echte   kameraad   die   alle in     haar     gestoken     liefde,     aandacht     en     geduld     driedubbel     heeft terugbetaald. Meer informatie over de Duitse Landseervereniging waartoe bovengenoemde fokker behoorde, vindt u op www.landseer.de Afstamming Sunny
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland. landseerkennel  ‘van de Jacobshutte’
in de Achterhoek..................................het onverwachte stukje Nederland.
GeJeDe WebDesign
Wie was Sunny? Sunny   was   een   hond   die   ontzettend   graag   "ïets   deed" met    haar    baas.    Zij    was    actief,    had    temperament, maar   was   absoluut   niet   nerveus.   Daarnaast   was   zij zelfverzekerd,    aanhankelijk,    intelligent,    trouw    aan haar   baas   en   nogal   zachtmoedig   van   aard.   Als   ze voldoende    vrije    beweging    kreeg,    was    zij    in    huis prettig    rustig.    Verder    had    zij    net    als    de    meeste Landseers   een   behoorlijk   onafhankelijk   en   eigenzinnig karakter. De   Landseer   behoort   tot   de   groep   van   de   waak-   en verdedigingshonden.     Dit     feit     zegt     iets     omtrent bepaalde   te   verwachten   karaktereigenschappen.   Zoals vrijwel   alle   Landseers   was   Sunny   waaks   maar   niet blafferig.    Ook    wist    zij    uitstekend    onderscheid    te maken   tussen   werkelijk   onraad   en   bijvoorbeeld   een toevallige   bezoeker.   Zij   was   niet   echt   scherp   en   zou bij     onraad     of     gevaar     altijd     eerst     waarschuwen (grommen)     en     waarschijnlijk     pas     wanneer     het werkelijk   niet   anders   kon   haar   tanden   gebruiken.   Dat laatste    is    nooit    voorgekomen    omdat    een    echte 'gevaarsituatie'   zich   nooit   voorgedaan   heeft.   Net   als de   meeste   Landseers   was   Sunny   gek   op   kinderen   en beschouwde ze hen als kameraadjes. Kortom,   Sunny   was   een   fantastische   hond,   een   echte kameraad   die   alle   in   haar   gestoken   liefde,   aandacht en geduld driedubbel heeft terugbetaald. Meer informatie over de Duitse Landseervereniging waartoe bovengenoemde fokker behoorde, vindt u op www.landseer.de Afstamming Sunny